Komisja Europejska przyjęła wytyczne negocjacyjne dotyczące umowy w sprawie minerałów krytycznych (CMA) ze Stanami Zjednoczonymi. Celem jest wspieranie łańcuchów dostaw UE-USA w zakresie surowców krytycznych potrzebnych do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Zawarcie umowy CMA zagwarantuje, że jako sojusznik UE uzyska status równoważny partnerom umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie z amerykańską ustawą o redukcji inflacji. Przedsiębiorstwa z UE będą wtedy mogły konkurować na równych warunkach z konkurentami z USA i krajów trzecich na rynku amerykańskim, takimi jak Chile, Republika Korei i Japonia. Rada (UE) rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję w jego sprawie. Następnie Komisja będzie mogła podjąć formalne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w celu jak najszybszego zawarcia umowy. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.

Temat dotyczący minerałów krytycznych prowadzi w naszej Izbie Komitet Końca Życia Produktu (KKŻP)