Izba zachęca do udziału w ogłoszonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które będą trwały do 30 czerwca 2023 roku. Prekonsultacje mają na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). MKiŚ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku. Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii. Scenariusz do prekonsultacji znajdą Państwo <tutaj>.

Prace w naszej Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG KIGEiT)


W ramach prac w Izbie do Ministerstwa zostało wysłane stanowisko, z którym mogą się Państwo zapoznać <tutaj>.