14 czerwca 2023 Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w UE. Regulacje obejmują wszystkie typy baterii – od stosowanych w sprzętach elektronicznych, przez większe pakiety wykorzystywane w lekkich środkach transportu, jak np. elektryczne hulajnogi, skutery i rowery, po akumulatory używane w EV i większych pojazdach bezemisyjnych komunikacji publicznej. Przepisy po raz pierwszy będą regulować cały cykl życia baterii obejmujący projektowanie, produkcję i utylizację, łącznie z zarządzaniem odpadami.

Konsumenci powinni zostać lepiej poinformowani o jakości kupowanych baterii, które będą musiały mieć etykietę i kod QR, po zeskanowaniu którego wyświetlone zostaną dane o pojemności, wydajności, składzie chemicznym, trwałości, a także informacje o śladzie węglowym i sposobach recyklingu. Niektóre baterie, wykorzystywane np. w hulajnogach i samochodach elektrycznych, będą musiały posiadać również „cyfrowy paszport” zawierający informacje o modelu, specyficznych danych oraz zastosowaniu.

Kluczowe instrumenty przewidziane w rozporządzeniu:

  • Obowiązkowa deklaracja śladu węglowego i etykieta dla akumulatorów  w pojazdach elektrycznych (EV), w lekkich środkach transportu (LMT), np.: elektrycznych hulajnogach lub rowerach oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2kWh;
  • Projektowanie przenośnych baterii w urządzeniach w taki sposób, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić;
  • Cyfrowy paszport baterii dla baterii LMT, baterii przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh i baterii EV;
  • Polityka należytej staranności dla wszystkich podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem MŚP;
  • Bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania odpadów: dla baterii przenośnych – 45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r.; dla baterii małogabarytowych – 51% do 2028 r. i 61% do 2031 r;
  • Minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych ze zużytych baterii: lit – 50% do 2027 r. i 80% do 2031 r.; kobalt, miedź, ołów i nikiel – 90% do 2027 r. i 95% do 2031 r;
  • Minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów produkcyjnych i konsumenckich do wykorzystania w nowych bateriach: osiem lat po wejściu w życie rozporządzenia – 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu; 13 lat po wejściu w życie: 26% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 12% dla litu i 15% dla niklu.

Po końcowym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE i wejściem w życie.

W grudniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii. Wniosek ma na celu wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo na wszystkich etapach cyklu życia baterii. Inicjatywa jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym i nową strategią przemysłową.

Więcej informacji w komunikacie prasowym na stronie Parlamentu Europejskiego: <tutaj>

źr.: europarl.europa.eu, tek.info.pl