Komisja Europejska przyjęła zmienione zawiadomienie w sprawie stosowania unijnych zasad pomocy państwa wobec Zjednoczonego Królestwa po jego wystąpieniu z UE. Jest to zgodne ze wspólną deklaracją UE i UK we wspólnym komitecie ds. umowy o wystąpieniu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie stosowania art. 10 ust. 1 zasad ramowych z Windsor, w której wyjaśniono okoliczności, w jakich subsydia przyznawane w Zjednoczonym Królestwie są prawdopodobne podlegać art. 10 ust. 1 ram z Windsor, ponieważ wpływają one na handel między Irlandią Północną a UE. Zgodnie ze wspólną deklaracją w przyjętym zawiadomieniu określono, że aby uznać, że środek ma rzeczywisty i bezpośredni związek z Irlandią Północną i w związku z tym ma wpływ na odpowiednią wymianę handlową między Irlandią Północną a UE, środek musi mieć rzeczywisty przewidywalny wpływ na ten handel. Skutki te powinny być istotne, a nie tylko hipotetyczne lub domniemane. W tym kontekście istnieje większe prawdopodobieństwo, że środki przyznane beneficjentowi znajdującemu się w Irlandii Północnej będą miały rzeczywisty i bezpośredni związek z Irlandią Północną, a zatem będą podlegać unijnym zasadom pomocy państwa. Z drugiej strony, w przypadku środków przyznanych beneficjentowi zlokalizowanemu w Wielkiej Brytanii, bezpośredni związek z Irlandią Północną, a tym samym istotność wpływu na wymianę handlową z UE, należy ocenić z uwzględnieniem innych czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, wielkość dotacji, jak również obecność beneficjenta na rynku właściwym w Irlandii Północnej.

Pełny tekst Zawiadomienia w języku polskim znajdą Państwo <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.