Projekt o nazwie „IPCEI ME/CT” został wspólnie przygotowany i zgłoszony przez czternaście państw członkowskich: Austrię, Czechy, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Maltę, Niderlandy, Niemcy, Polskę, Rumunię, Słowację i Włochy. Państwa członkowskie zapewnią finansowanie publiczne w wysokości do 8,1 mld euro, co powinno uruchomić dodatkowe inwestycje prywatne w kwocie 13,7 mld euro. W przedsięwzięciu udział bierze 56 przedsiębiorstw, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu startup, które realizować będą 68 projektów. W gronie uczestników bezpośrednich jest tylko jedna firma z Polski (VIGO PHOTONICS). Z projektem związanym jest około 600 partnerów pośrednich, które są przedsiębiorstwami lub współpracują na podstawie umowy o współpracy z bezpośrednim uczestnikiem projektu IPCEI ME/CT i który może zostać dopuszczony do działań pomocniczych w zakresie wdrażania. Kilka państw członkowskich (Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowacja i Włochy) uczestniczyło w projekcie IPCEI ME/CT w swoich krajowych planach odbudowy i zwiększania zaangażowania. Państwo członkowskie może finansować swoje projekty za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności. Więcej informacji na temat wniosku pomocy dla poszczególnych uczestników znajdzie się w ogólnodostępnej wersji decyzji Komisji, która zostanie opublikowana po wyjaśnieniu z państwami zewnętrznymi i stronami zewnętrznymi kwestii postępowania z poufnością.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.