6 czerwca 2025 Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Z projektu nowelizacji wynika, że z początkiem 2025 r. w Polsce wprowadzony zostanie system kaucyjny dla butelek. System ma objąć jednorazowe butelki z plastiku do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki o pojemności do 1 l. Zmiany są związane z prawem unijnym. Zgodnie z projektem, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, by odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, których powierzchnia przekracza 200 m2, zostaną zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Mniejsze placówki handlowe będą mogły natomiast dobrowolnie przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją. W osobnym rozporządzeniu określone zostaną kaucje dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> a przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.