Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach „The Polluter Pays Principle”. Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że zanieczyszczające przedsiębiorstwa ponoszą koszty działań służących zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz usuwaniu ich skutków. Ponoszą one także koszty społeczne związane z zanieczyszczeniem. Ocena adekwatności będzie dotyczyć tego, jak zasada ta jest przestrzegana w UE, w tym w obszarach polityki, które mogą mieć wpływ na środowisko. Analiza obejmie stosowanie zasady na szczeblu państw członkowskich. Ocena adekwatności będzie podstawą planowanych na 2024 r. zaleceń dotyczących lepszego wdrażania zasady. Punktem wyjścia oceny będą ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz zestaw narzędzi „Zanieczyszczający płaci”, w którym przedstawiono przykłady instrumentów rynkowych, analizę najlepszych sposobów ich działania oraz ich zalety i wady.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach trwających do 4 sierpnia 2023r. Więcej informacji o konsultacjach znajdą je Państwo <tutaj>.