5 czerwca 2023r. Komisja Europejska przjęła dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii wspiera wykorzystanie biopaliw w UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. Inicjatywa (która przyjmie formę rozporządzenia delegowanego) ma na celu ustanowienie metody określania udziału w transporcie biopaliw i biogazu pochodzących z przetwarzania biomasy z wykorzystaniem paliw kopalnych we wspólnym procesie (współuwodornienie).

Więcej informacji o procesie konsultacji znajdą je Państwo <tutaj>.