Informowaliśmy już Państwa w dniu 11 styczniu 2023 roku o Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ustanowieniu programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Zgłosiliśmy już też jako Izba, dwa projekty do utworzenia EDIC (European Digital Infrastructure Consortia – EDIC). Jeden dotyczył koncepcji technicznej budowy i wdrożenia systemu taryf dynamicznych a drugi usługi cyfrowej do inteligentnego zarządzania energią elektryczną.

Teraz  przyszedł czas na opracowywanie przez państwa członkowskie – do 9 października 2023 r. – krajowych strategicznych planów działania (patrz Artykuł 7 punkt 1 Decyzji 2022/2481). Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji (MC) rozpoczęło konsultacje aby poznać opinie, pomysły, oczekiwania i propozycje działań, odnoszące się do poszczególnych celów ogólnych i cyfrowych. MC przygotowało też ankietę, w której mogą Państwo zgłaszać swoje pomysły. Propozycje działań powinny się odnosić do zagadnień i celów Cyfrowej dekady (Artykuł 3 i 4 Decyzji 2022/2481).

Szacowany czas uzupełnienia ankiety to 10 minut. Ankieta będzie dostępna do 16 czerwca 2023 r. Zachęcamy Państwa także do zgłaszania do naszej Izby swoich propozycji na adres naszej poczty elektronicznej. Postaramy się je zebrać i opracować jako wspólne stanowisko KIGEiT i dostarczyć do Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji wraz z linkiem do Ankiety znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj>.