Informujemy, że na stronach RCL został opublikowany Projekt wraz z OSR rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy:
1) inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną i propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
2) na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji – ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B1.2.1 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą”, a także podmiot udzielający tej pomocy.
Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w konsultacjach i przekazać swoje uwagi z ramienia Izby, prosimy o przesłanie ich do dn. 6 czerwca 2023r. g 12:00 na adres e-mail naszego biura.
W ramach Izby prace będą prowadzone w Sekcji inteligentnych Sieci – Smart Gids (SIS-SG KIGEiT) oraz Grupy Dyskusyjnej Efektywności Energetycznej  (GDEE)