Ukazała się Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Na podstawie tej Decyzji będą uruchomione środki finansowe (ponad 20% budżetu UE) oraz powstanie system zarządzania krajowymi programami cyfryzacji do roku 2030. Jest to bardzo ważny dokument dla całej naszej branży. Program „Droga ku cyfrowej dekadzie” ustanawia mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów w zakresie transformacji cyfrowej w Europie. Ramy te są oparte na corocznym mechanizmie współpracy z udziałem Komisji i państw członkowskich. W pierwszej kolejności Komisja wraz z państwami członkowskimi opracuje prognozowane trajektorie UE dla każdego celu, a następnie państwa członkowskie będą proponować krajowe strategiczne plany działania mające służyć ich osiągnięciu.

Zarząd KIGEiT na najbliższym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023 roku omówi włączenie się naszej Izby w te działania. Pełny tekst Decyzji znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj> oraz w komunikacie prasowym Komisji (UE) dostępnym <tutaj>.