W dniu 12 stycznia 2023 roku weszło w życie Rozporządzenia o Subsydiach Zagranicznych. Celem Rozporządzenia jest wyeliminowanie zakłóceń spowodowanych subsydiami zagranicznymi. Rozporządzenie ma zastosowanie do każdej działalności gospodarczej w UE, która wiąże się z dotacjami z krajów trzecich:

  1. Obejmuje koncentracje (fuzje i przejęcia);
  2. Procedury zamówień publicznych i każdą inną sytuację rynkową.

Nowe przepisy dają Komisji uprawnienia do badania wkładów finansowych wnoszonych przez państwa trzecie na rzecz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w UE oraz do naprawiania, w razie potrzeby, ich zakłócających skutków. Nowe rozwiązania mają być wymierzone w zagraniczne firmy, które otrzymują wsparcie państwowe w krajach trzecich i uzyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>. Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> oraz na stronie internetowej dotyczących subsydiów dostępnej <tutaj>.