Komisja (UE) rozporządzeniem delegowanym 2023/66 wprowadziła zmiany do wykazu produktów podwójnego zastosowania. Celem tych zmian jest zapewnienie pełnej zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, zagwarantowania przejrzystości oraz utrzymania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Niniejsza aktualizacja załącznika I do rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania stanowi część corocznego przeglądu unijnego wykazu kontrolnego produktów podwójnego zastosowania i jest niezależna od unijnych ograniczeń wywozowych wobec Rosji lub Białorusi.

Dla przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego zmiany wymienione są m.in. w:

  1. Część V, Kategoria 3 – Elektronika;
  2. Część VI, Kategoria 4 – Komputery;
  3. Część VII, Kategoria 5 – Telekomunikacja i „ochrona informacji”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2023 r. Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.