W imieniu KPRM i firmy EU Consult, która wykonuje opracowanie w zakresie przeznaczenia częstotliwości radiowych w zakresie 470-694MHz, uprzejmie prosimy o wsparcie w wypełnianiu załączonej ankiety. Przedmiotem badania jest ocena zasadności możliwych scenariuszy zmiany przeznaczenia wykorzystania zakresu częstotliwości 470-694 MHz po roku 2030. Adresatami ankiety są nadawcy radiowi i telewizyjni, operatorzy sieci komórkowej, operatorzy infrastruktury sieciowej oraz dostawcy technologii.
W niniejszym kwestionariuszu przedstawiono kilka możliwych scenariuszy wykorzystania zakresu częstotliwości 470-694 MHz, tj.:
  • Scenariusz bazowy – utrzymanie obecnego wykorzystania zakresu częstotliwości 470-694 MHz dla celów naziemnej telewizji cyfrowej (DTT);
  • Scenariusz transferu – przekazanie całości zakresu częstotliwości 470-694 MHz dla celów mobilnej transmisji danych (5G, 6G) przy przeniesieniu telewizji cyfrowej do pasm VHF;
  • Scenariusz współdzielenia – współdzielenie zakresu częstotliwości 470-694 MHz przez sieci komórkowe i nadawców naziemnej telewizji cyfrowej;
  • Scenariusz pełnej dywidendy cyfrowej – połączenia zasobów w ramach II i III dywidendy cyfrowej oraz jednoczesne przekazanie całego zakresu częstotliwości 470-790 MHz na potrzeby mobilnej transmisji danych.
Elementem badania są też trendy w zakresie rozwoju telewizji naziemnej i transmisji danych.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 30 min.
Pod powyższym linkiem znajdą Państwo również list potwierdzający zlecenie badania przez KPRM firmie EU-Consult Sp. z o.o.