W związku z toczącymi się negocjacjami pomiędzy Indiami a Unią Europejską dot. zawarcia umowy handlowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Wydział Środków Handlowych – Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej) zwróciło się do naszej Izby z prośbą o informację na temat interesów branży na rynku indyjskim. Zapytanie (na tym etapie) dotyczy opinii w zakresie product specific rules w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań polskiej administracji w procesie negocjacji ww. umowy (najlepiej wraz ze szczegółowym oznaczeniem danych towarów poprzez odniesienie się do reguł w załączonym pliku). Ministerstwo prosi o odpowiedź do 12 maja 2023 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich uwag na nasz adres poczty elektronicznej do dnia 11 maja 2023 roku do godz. 11:00. Plik z propozycjami product specific rules znajdą Państwo <tutaj>.

Sprawę w naszej izbie koordynuje Komitet Polityki Handlowej (KPH)