Komisja (UE) przyjęła nowe przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki mikrofaloweekspresy do kawy i przenośne konsole do gier wideo, gdy znajdują się one w trybie czuwania. Zmienione przepisy wprowadzają szereg zmian do rozporządzenia w sprawie ekoprojektu z 2008 r. dotyczącego trybu czuwania, trybu wyłączenia i trybu czuwania przy podłączeniu do sieci, ostatnio zaktualizowanego w 2013 r. po szeroko zakrojonych konsultacjach i kontroli przeprowadzonej przez Parlament Europejski i Radę. Zmiany uwzględniają rozwój technologiczny i rynkowy w ostatnich latach oraz rozszerzają zakres przepisów, na przykład teraz obejmują produkty z zewnętrznym zasilaniem niskonapięciowym, takie jak mały sprzęt sieciowy (w tym routery i modemy Wi-Fi) lub głośniki bezprzewodowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie prasowym dostępnym <tutaj> a pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj>, a w języku angielskim <tutaj>.

Spawą w naszej Izbie zajmuje się Komitet Końca Życia Produktu (KKŻP)