W toku prac Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, powołany został zespół ds. konkurencji, który prowadzi aktywny dialog z UOKiK, by uczulić Urząd na różne zdarzenia, które zdaniem przedsiębiorców zaburzają konkurencję na rynku (zwłaszcza na styku konkurowania firm z Polski z firmami z zagranicy – tak na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych). Pojawiła się potrzeba zebrania opinii przedsiębiorców, czy napotykają – interesujące zespół – negatywne zjawiska. Przygotowana została ankieta w tym temacie, która umożliwi empiryczną identyfikację najistotniejszych i najczęściej zgłaszanych problemów oraz ich skalę. Warto podkreślić, że badaniem objęte są nie tylko firmy eksportujące, ale i te działające na rynku krajowym (one też mogą spotykać się z negatywnymi zjawiskami w zakresie konkurencji). Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Dla osób, które chcą odpowiadać na pytania ankiety w formie innej niż elektroniczna (lub przed wypełnieniem ankiety elektronicznie, chciałyby zapoznać się z jej całością), dostępny jest plik tekstowy z pytaniami: <plik WORD> oraz <plik PDF>.

W elektronicznej wersji ankiety, można w części pytań wskazać „brak odpowiedzi” (by dalej kontynuować).

Link do ankiety znajdą Państwo <tutaj>.