Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych) nasza Izba otrzymała zaproszenie do konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2023 r. W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach 4 zasadniczych komponentów: (1) Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie; (2) Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej; (3) Usprawnienia na rzecz sukcesji; (4) Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom. MRiT przewiduje się, że podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców oraz obywateli, istotnie wpływając na jakość życia i poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a także usprawnią działania administracji publicznej. Projekt zakłada zmiany w kilkudziesięciu różnych ustawach. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Konsultacje potrwają do 4 maja 2023 roku.

Prosimy o nadsyłanie swoich uwag na nasz adres poczty elektronicznej najlepiej w formie tabeli (dostępnej <tutaj>). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić <tutaj>.

Prace w naszej Izbie koordynuje Komitet Gospodarki Innowacyjnej (KGI).