UOKiK, jako organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu stanowiska Rządu do dokumentu: COM(2023) 155 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828 zwrócił się do KIGEiT z prośbą o uwagi do w/w projektu.

W związku z krótkim terminem konsultacji wyznaczonym przez UOKiK, prosimy o przekazanie Państwa wkładów do stanowiska do dnia 6 kwietnia 2023 r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura.

  • Wniosek – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828 <tutaj>.
  • Załączniki do wniosku <tutaj>.
  • Streszczenie sprawozdania z oceny skutków <tutaj>.

W dniu 7 kwietnia 2023 roku wraz ze związkiem pracodawców AGD „APPLIA Polska” przygotowaliśmy i wysłaliśmy do UOKiK nasze wspólne uwagi do Dyrektywy. Z pełnym stanowiskiem mogą się Państwo zapoznać <tutaj>. Zastrzegliśmy, że ze względu na krótki czas konsultacji być może doślemy kolejne uwagi. Prosimy z tych Państwa, którzy zechcą podzielić się swoimi uwagami o przesłanie ich na nasz adres poczty elektronicznej.