Izba zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach KE dotyczących walki ze zmianami klimatu:

  • Cel klimatyczny UE na 2040 r. – konsultacje trwają do 23 czerwca 2023r.

Jako zasadniczy element europejskiego zielonego ładu, w europejskim prawie klimatycznym zapisano zobowiązanie UE do stania się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 r., co stanowi wyraźne wskazanie kierunku działań, oraz zobowiązanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 % w porównaniu z 1990 r. Stanowi to europejski wkład w realizację celów porozumienia paryskiego. Respondenci biorący udział w konsultacjach publicznych będą mogli wyrazić swoje opinie w kwestionariuszu i załączyć do niego dokumenty przedstawiające ich stanowisko. Dostęp do konsultacji publicznych jest możliwy przez portal Komisji poświęcony konsultacjom społecznym „Wyraź swoją opinię”, stronę internetową Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu oraz stronę internetową Dyrekcji Generalnej ds. Energii.

  • Zrównoważone inwestycje – unijna systematyka środowiskowa – dokumenty dostępne są tylko w języku angielskim, konsultacje trwają do 3 maja 2023r.

Inicjatywa ta stworzy unijną „systematykę” (klasyfikację) działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Potencjalni inwestorzy mogą mieć pewność, że działalność ta w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji unijnych celów środowiskowych:

    • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;
    • przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym („ponowne wykorzystanie, naprawy, recykling”);
    • zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli;
    • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Swoją opinią można się podzielić przez portal Komisji poświęcony konsultacjom społecznym „Wyraź swoją opinię”.