Komisja Europejska otrzymała wnioski zgodnie z ustaleniami administracyjnymi zawartymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2011/C 363/02), w ramach rundy styczniowej 2024 r. Wykaz produktów, co do których wnioskuje się o zawieszenie cła, jest obecnie dostępny na stronie internetowej Komisji (w portalu Europa) poświęconej unii celnej. Jednocześnie Komisja informuje podmioty gospodarcze, że zastrzeżenia dotyczące nowych wniosków można zgłaszać Komisji, za pośrednictwem krajowej administracji, do dnia 16 czerwca 2023 roku.

Pełny tekst Zawiadomienia znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>. Wnioski o zawieszenie ceł wymienione na liście są obecnie przedmiotem dyskusji. Dane dostępne na tej liście mogą nie odzwierciedlać ostatecznego stanu dyskusji w odpowiedniej grupie roboczej Komisji. Wnioski z działu CN 85 mogą Państwo przeglądać <tutaj>.