Rankiem 22 marca 2023 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel Andrzej Zarębski.

Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie pierwszej „Solidarności” związał się z opozycyjną prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku, za co w stanie wojennym był internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, gdzie spędził 354 dni.
W latach 80-tych działał w strukturach podziemnej Solidarności i gdańskich liberałów, by po 1989 roku w pełni zaangażować się w tworzenie struktur nowego państwa. Piastował stanowisko rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był posłem na Sejm I kadencji, a od 1993 do 1999 roku zasiadał w KRRiT, pełniąc funkcję jej sekretarza.

Zapisał się w historii jako działacz społeczny, dziennikarz i polityk biorący czynny udział w obalaniu poprzedniego ustroju. Będzie pamiętany jako jeden z twórców wolnych mediów i obrońca wolności słowa. Wybitny intelektualista i profesjonalista w każdym calu. Racjonalista, człowiek wolności którym kierowało marzenie, by publiczne radio i telewizja w Polsce miały jakość i poziom merytoryczny porównywalny z BBC.

Po zakończeniu działalności politycznej, stał się ekspertem rynku medialnego. Dzielił się z Izbą swoją wiedzą i służył nieocenioną pomocą. Dostrzegał konsekwencje elektronizacji mediów i wpływ telekomunikacji na rynek medialny. Inicjował i wspierał różnorodne projekty, starając się o zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku mediów poprzez promowanie innowacji i kreatywności. Swą wieloletnią pracą i wielkim talentem organizacyjnym zaskarbił sobie szacunek i uznanie przedsiębiorców zrzeszonych w KIGEiT. Szeroko korzystaliśmy z jego opinii na temat mediów oraz umiejętności analizowania zjawisk i trendów w tym tak szybko zmieniającym się świecie.

Był wybitnym mediatorem, szczególnie cenionym za dyskrecję i wielką umiejętność łagodzenia sporów. Jego doświadczenie wykorzystaliśmy przy przechodzeniu z systemu nadawania naziemnej telewizji analogowej na cyfrową. Współtworzył materiały edukacyjne dla szkół i samorządów lokalnych, które wspierały ten proces.

Żył tak intensywnie, jakby chciał przeżyć więcej niż jedno życie. Intrygował uśmiechem, uwielbiał opowiadać dowcipy i być duszą towarzystwa. W pracy był odpowiedzialny i twórczy. Zawsze można było liczyć na Jego dobre rady, wiedzę, i doświadczenie, którymi chętnie się dzielił z innymi.

Będzie nam Ciebie Andrzeju bardzo brakowało.

Msza za Andrzeja odbędzie się 25 marca 2023 roku w Kościele Mariackim w Gdańsku o godz. 9:30 a  pogrzeb na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni o godz. 12:00.