W dniu 22 marca 2023 roku zmarł w wieku 84 lat Stanisław Popiołek, członek Kolegium Redakcyjnego przygotowywanej przez naszą Izbę publikacji „Zarys historii telekomunikacji w Polsce”.

Był wieloletnim, wybitnym specjalistą w dziedzinie łączności i telekomunikacji, z którą związał swoje życie zawodowe od 1961 roku. Przez wiele lat był zatrudniony w Biurze Studiów i Projektów Łączności w Warszawie, gdzie zajmował się projektowaniem systemów łączności wzdłuż ropociągów i gazociągów.

W latach 1985-1988 pracował w Ministerstwie Łączności, a następnie był zastępcą dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Jako delegat Polski uczestniczył w kongresach i posiedzeniach Światowego Związku Pocztowego.

Od 1991 do 1993 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Łączności, a następnie od 1993 do 1996 roku podsekretarza stanu w tym resorcie. W roku 1992 został równocześnie mianowany Pełnomocnikiem Rządu ds. telekomunikacji na wsi i funkcję tę pełnił do 1996 roku. W wyniku jego działalności w pierwszych latach dziewięćdziesiątych powstało kilkunastu operatorów lokalnych na terenach wiejskich, a łączność telefoniczną uzyskało ponad 8 tys. wsi i małych miejscowości. W 1996 r. został wiceprezesem zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.

W latach 1998-2000 był prezesem zarządu Polskiego Radia. Pod jego kierownictwem zlikwidowano duże zadłużenie firmy, zakończono budowę i uruchomiono Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim.

Od 2002 roku był szefem Rady Usług Pocztowych i doradcą prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, następnie od 2005 roku wiceprezesem tego Urzędu ds. poczty.

Był również ekspertem ONZ i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (UIT) ds. planów rozwoju łączności w Zairze, Kongo (Brazzaville), Senegalu, Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Republice Zielonego Przylądka. W wyniku prac zespołu, którym kierował, opracowano i wdrożono „Plan generalnego rozwoju telekomunikacji w Kongo w perspektywie 20 lat” oraz przeprowadzono kilka cykli wykładów na temat planowania, projektowania i budowy w miejscowych warunkach różnych sieci telekomunikacyjnych (międzynarodowych, międzymiastowych i lokalnych).

W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.