Po kilkuletniej przerwie, w wyjątkowym roku, w którym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji obchodzi swoje 30-lecie, w dniu 14 marca 2023 roku na uroczystej Gali zostały przyznane także jubileuszowe wyróżnienia członkom Izby, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego, energetycznego oraz rynku urządzeń fiskalnych w Polsce.

Wśród wyróżnionych znalazł p. Zbigniew Stanasiuk – wieloletni członek organów KIGEiT i Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, działający aktywnie na forum Izby na rzecz rozwoju rynku urządzeń fiskalnych i ochrony interesów dostawców fiskalnych urządzeń rejestrujących. Pan Zbigniew Stanasiuk jest Członkiem Rady Izby, nieprzerwanie od sześciu kadencji od roku 2006, oraz Przewodniczącym Zarządu Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) w kadencjach: 2012-15, 2015-18, 2018-21, a także Wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji w kadencji: 2009-12.

W imieniu p. Zbigniewa Stanasiuka, wyróżnienie odebrał p. Piotr Chronowski Przewodniczący Zarządu Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT.

                                  

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!