W wyjątkowym roku, w którym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji obchodzi swoje 30-lecie, w dniu 14 marca 2023 roku podczas uroczystej Gali zostały przyznane jubileuszowe wyróżnienia członkom Izby, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego, energetycznego oraz rynku urządzeń fiskalnych w Polsce.

Wśród wyróżnionych znalazł się p. Wojciech Świątek – wieloletni członek organów Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej, działający z zaangażowaniem na rzecz rozwoju rynku elektrotechnicznego w Polsce.

Pan Wojciech Świątek – Przewodniczący Zarządu SPAE w kadencjach: 2016-17 i 2017-19 oraz Wiceprzewodniczący Zarządu w kadencji: 2022-25.