Po kilkuletniej przerwie, w wyjątkowym roku, w którym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji obchodzi swoje 30-lecie, zostały wręczone Złote Spychacze 2023.
To najcenniejsze wyróżnienie przyznawane przez KIGEiT otrzymały w tym roku wybitne osoby, Andrzej Zarębski oraz Eugeniusz Gaca prekursorzy, którzy stworzyli podwaliny do wolnego rynku w sektorze mediów i telekomunikacji w Polsce.
Prezes Stefan Kamiński wygłaszając pierwszą laudację podkreślił, że „Prezes Andrzej Zarębski dla rynku telewizyjnego przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Na uznanie zasługuje nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora, którego odejście z branży przełożyło się na sytuację rynku medialnego w Polsce”.
Andrzej Abramczuk Przewodniczący Rady Izby wygłaszając drugą Laudację określił, że „Prezes Eugeniusz Gaca jest jedną z ważniejszych postaci w polskiej telekomunikacji ostatnich 30 lat. To człowiek-instytucja, który nadaje branży telekomunikacyjnej nowe impulsy i inspiracje, a Jego osiągnięcia, wiedza i zdolności organizatorskie doceniane są przez szerokie kręgi, zarówno środowiska telekomunikacyjnego jak i administracji państwowej. Będąc osobą o rozległych zainteresowaniach, ogromnej pracowitości i aktywności, jest dla wielu z nas autorytetem i mentorem”.
Można dużo pisać o Laureatach ale każdy z branży doskonale wie jak istotni to Ludzie w naszym środowisku. Dziękujemy Panowie za Wasze zaangażowanie, za to że zawsze jesteście w stanie znaleźć dla nas czas.

Podczas uroczystej Gali 30-lecia działalności KIGEiT, która towarzyszy 15 Forum Gospodarczemu TIME w dniu 14 marca 2023 roku zostały przyznane także jubileuszowe wyróżnienia członkom Izby, które swoją postawą, zaangażowaniem w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Pan Wojciech Świątek – za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku elektronicznego.
  • Pan Jarosław Wojtulewicz – za wieloletnią współpracę i rozwój sektora elektroenergetycznego.
  • Pan Rafał Duczek – za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego.
  • Pan Jerzy Trzaskowski – za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku kablowego.
  • Pan Zbigniew Stanasiuk – za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku urządzeń fiskalnych.

Jubileusz 30-lecia KIGEiT pokrył się również z 20 rocznicą rozpoczęcia działalności Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych. Zarząd KIGEiT z tej okazji wyróżnił najaktywniejsze firmy działające w sekcji, które w sposób wyjątkowy angażowały się w prace Izby oraz rozwój polskiej telekomunikacji. Wyróżnienia otrzymały:

  • NETIA
  • MULTIMEDIA POLSKA
  • P4
  • T-MOBILE POLSKA
  • EXATEL