Rada (UE) opublikowała rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Pełny tekst Rozporządzenia zawierającego wszystkie ustanowione kontyngenty znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.

Zwracamy uwagę, że dla przemysłu elektronicznego ustanowiono kontyngenty m.in. na:


    1. ex 7409 11 00 30 i  ex 7410 11 00 40 na: Folia i taśmy z miedzi rafinowanej, wytworzone elektrolitycznie, o grubości 0,015 mm lub większej. (Kontyngent nr: 09.2652).


    2. 8104 11 00 na: Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu (Kontyngent nr: 09.2722).


    3. ex 8104 30 00 20 na: Proszek magnezu o czystości 98 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm (Kontyngent nr: 09.2840).


    4. ex 8501 40 20 65 i ex 8501 40 80 60 na: Elektryczny silnik prądu przemiennego, jednofazowy, nawet z komutatorem stosowany w produkcji artykułów gospodarstwa domowego (Kontyngent nr: 09.2763).