Rada (UE) opublikowała rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2278 zawieszającego cła pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej. Z możliwości skorzystania z zawieszeń stawek celnych są wyłączone: (1) przywożone towary pochodzące z Białorusi, za wyjątkiem towarów klasyfikowanych do kodu TARIC 2926907024; (2) przywożone towary pochodzące z Rosji, za wyjątkiem towarów klasyfikowanych do kodów TARIC 7608208930 i 8401300020.

Zgodnie z tradycją opracowaliśmy dla Państwa wyciąg z listy zawierającej towary bez cła dla sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz elektronikę dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyciąg ten znajdą Państwo <tutaj>.

Natomiast pełny tekst Rozporządzenia wraz ze wszystkim zawieszeniami ceł znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.