W dniu 23 grudnia 2022 r., w odpowiedzi na udostępnienie i skierowanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. projekt KSeF, przesyłano do Ministerstwa Finansów wspólne stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Stanowisko PIIT, KIGEiT i PIKE można pobrać <tutaj>.