Izba otrzymała z Departamentu Regulacji KPRM w ramach konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego (WPL MC 194) wraz z załącznikiemuzasadnieniem i OSR, z prośbą o zgłoszenie uwag.

Zgodnie z informacją z OSR projekt rozporządzenia jest komplementarnym aktem prawnym realizującym reformę Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego Internetu, a w tym inwestycje C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam. Projekt rozporządzenia jest kamieniem milowym C3G – jego wejście w życie, przy obowiązkowym przekazywaniu informacji posiadanych w postaci elektronicznej o infrastrukturze technicznej przez operatorów sieci (dotychczas dane te były przekazywane na zasadach dobrowolności lub na wezwanie Prezesa UKE), pozwoli dostarczyć przedsiębiorcom telekomunikacyjnym szerszego zakresu informacji o infrastrukturze, którą można wykorzystać w inwestycjach telekomunikacyjnych, oraz przyczyni się do zapewnienia lepiej dostosowanych narzędzi planowania.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 22 listopada 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 25 listopada 2022 r. zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.