W dniu 25 listopada 2022 r., w związku z konsultacjami  projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego, Izba przesłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko z uwagami do projektu.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.