W dniu 17.11.2022r. w siedzibie Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz – odbyło się Wyborcze Walne Zgromadzenie Sekcji Elektroniki Azotkowej KIGEiT. Skwitowania udzielono ustępującemu zarządowi: Anna Szerling – Przewodnicząca, Sylwester Porowski – Wiceprzewodniczący oraz Mariusz Sochacki – Sekretarz. Pani Przewodnicząca podziękowała za minioną kadencję i ze względu na zaangażowanie zawodowe postanowiła nie kandydować na kolejną kadencję.

Następnie jednogłośnie wybrano nowy skład zarządu, który w przerwie Zgromadzenia podczas I posiedzenia Zarządu zdecydował o podziale funkcji:

Andrzej Taube – Przewodniczący, Sylwester Porowski – Wiceprzewodniczący oraz Mariusz Sochacki – Sekretarz.

Gralujemy nowo wybranemu Zarządowi! Przy okazji mieliśmy okazję zwiedzać laboratoria IMiF gdzie powstają nowej generacji tranzystory mocy oparte o azotek galu.