Opublikowano nową taryfę celną z datą obowiązywania od 1 stycznia 2023r. zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2022/1998. Taryfa uwzględnia wszystkie zalecenia Rady Współpracy Celnej. Obniżono stawki celne na produkty objęte umową ITA, w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/971. Zmiany wprowadzone do taryfy celnej oznaczono symbolem (★) odnoszą się do nowych numerów kodów CN, natomiast oznaczone symbolem (■) odnoszą się do numerów kodów używanych w poprzednim roku, ale z innym zakresem. W dziale 85 zmiany dotyczą wysokości stawek celnych na towary związane z ITA, np. 8521 90 00 od 1 lipca 2023 bez cła, 8527 21 20 od 1 stycznia 2023 cło 1,8% a od 1 lipca bez cła; 8528 52 91 i 8528 52 99 od 1 stycznia 2023 cło 14% a od 1 lipca bez cła. Pełny tekst Rozporządzenia (wraz z wykazem nowych kodów CN) znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.