Rząd skierował do Sejmu pakiet zmian mających wyjaśnić część wątpliwości interpretacyjnych, a jednocześnie ujednolicić i uprościć wybrane regulacje. Projekt obejmuje łącznie kilkadziesiąt różnych zmian, w tym np. wydłużenie do końca 2029 r. zwolnienia z akcyzy dla osobowych samochodów hybrydowych zasilanych energią z zewnątrz, czyli tzw. pojazdów z wtyczką. Ważną zmianą jest też wydłużenie do 31 stycznia 2024 r. możliwości prowadzenia w formie papierowej ewidencji oraz innej dokumentacji ws. wyrobów akcyzowych. Zmiana ta ma pozwolić podatnikom na dostosowanie się do wymogu prowadzenia ewidencji w elektronicznej postaci. Zmiany dotyczą też m.in. wydłużenie o rok (do 31 grudnia 2023 r.) możliwości wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących (fiskalnych) przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie mogą Państwo śledzić <tutaj>.

Sprawę w naszej Izbie prowadzi Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR).