W dniu 24 października 2022 r. w związku z konsultacjami Izba wysłała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  stanowisko do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej Cyber Resilience Act. W stanowisku zaznaczono, że jeden z członków Izby wyłączył swoje poparcie dla powyższego stanowiska.