Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informację, że rozpoczynają się konsultacje nad rozporządzeniem Komisji Europejskiej Cyber Resilience Act. Regulacja ma na celu ustanowienie wspólnych standardów cyberbezpieczeństwa dla urządzeń podłączonych do sieci.

Rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach produktów oraz lepsze informowanie użytkowników o właściwych produktach w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Producenci oprogramowania i sprzętu będą musieli zapewnić, że przez przewidywany okres użytkowania produktu lub przez pięć lat po wprowadzeniu na rynek – podatności na zagrożenia będą skutecznie usuwane. Inicjatywa Komisji stanowi uzupełnienie istniejącego wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, znanej powszechnie jako dyrektywa NIS2.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 12 października 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 24 października 2022 r. zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko zostało przygotowane z udziałem Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.