Izba otrzymała zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Ocenę skutków regulacji (OSR) i uzasadnienie znajdą Państwo na stonach RCL, tam też mogą Państwo śledzić przebieg procesu legislacyjnego.
Projektowane rozporządzenie w § 2 określa mechanizm ustalania przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych ilości gazu ziemnego, które zostały odebrane od podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych, w każdej dobie gazowej, w której doszło do ich uruchomienia.
Ze względu na bardzo krótki czas konsultacji, uprzejmie proszę o przesyłanie uwag, uzupełnień i komentarzy do końca dnia 7.10.2022r. na adres poczty elektronicznej naszego Biura zestawnionych w tabeli.