Największe izby telekomunikacyjne wspólnie zaapelowały do administracji publicznej o likwidację przeszkód biurokratycznych i formalnych, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz uniemożliwiają racjonalne wydawanie środków na ten cel. Wcześniej izby zdiagnozowały najczęstsze i najbardziej znaczące problemy oraz przygotowały pakiet postulatów, które podczas 49 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Toruniu trafiły na ręce odpowiedzialnego za cyfryzację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  ministra Janusza Cieszyńskiego.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Mediakom oraz Fundacja Open Allies przygotowały wspólny zestaw gotowych rozwiązań i propozycji dla administracji publicznej, mających na celu optymalizację i przyśpieszenie realizacji inwestycji teleinformatycznych w Polsce.

Jako główne problemy wskazano uciążliwe formalności w zakresie: prowadzenia prac w obrębie pasa ruchu drogowego, budowy przyłącza telekomunikacyjnego, inwentaryzacji powykonawczej, budowy stacji bazowych sieci komórkowych oraz dostępu do nieruchomości w celu przeprowadzenia sieci światłowodowej. Postulaty obejmują również doprecyzowanie przepisów w zakresie wyposażenia budynków w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną. Przedstawione propozycje mają na celu usprawnienie inwestycji teleinformatycznych ograniczających wykluczenie cyfrowe poprzez zapewnianie dostępu do szerokopasmowego internetu.

Wszystkie organy unijne zalecają podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku i zwiększenia dostępności usług telekomunikacyjnych wysokiej jakości. Projektowane przez nas ułatwienia inwestycyjne wpisują się w realizację tak określonych celów. Część z naszych postulatów odnosi się do prawidłowego stosowania przepisów, które już obowiązują. Adresatem naszych uwag są organy administracji, takie jak Prezes UKE, zarządcy dróg publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, organy nadzoru budowlanego, ale także deweloperzy” – powiedział Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Strategicznym celem Unii Europejskiej jest, aby do 2025 r. wszystkie gospodarstwa domowe w Europie miały dostęp do internetu o przepustowości wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach. W Polsce odsetek gospodarstw domowych spełniających warunek prędkości na koniec 2021 r. wyniósł 34,2 proc. Najwyższe nasycenie szybkim internetem światłowodowym jest w dużych aglomeracjach, najmniejsze – w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich[1].

Prowadzenie rozbudowy sieci szerokopasmowej jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Wiąże się z ogromną liczbą pozwoleń, zgód, decyzji, umów, które mają wpływ na okres realizacji inwestycji i jej koszty. Przed nami kolejna perspektywa finansowa, która obejmie projekty telekomunikacyjne prowadzone na bardzo dużą skalę. Naszym celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym w Polsce, jednak zdiagnozowane przez nas problemy skutecznie utrudniają beneficjentom prowadzenie inwestycji, zmniejszając również ich opłacalność. Może to doprowadzić do mało efektywnego wykorzystania środków finansowych, czego zauważalnym skutkiem będzie pozbawienie mieszkańców niektórych obszarów dostępu do szybkiego internetu światłowodowego” – powiedziała Marta Wojciechowska, Prezeska Fundacji Open Allies.

Według raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021 r. z internetu stacjonarnego korzystało 60 proc. gospodarstw domowych, co przekłada się na łączną liczbę około 8,7 mln użytkowników. Do najszybciej rozwijających się technologii dostępowych należą światłowody, z których korzysta prawie 20 proc. gospodarstw domowych. W ubiegłym roku liczba użytkowników FTTH (fiber to the home) wzrosła o 32 proc., a w ciągu ostatnich dwóch lat o 79 proc. Do rozwoju sieci światłowodowych znacznie przyczyniły się środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jednak brak egzekwowania istniejących rozwiązań prawnych oraz opieszałość we wprowadzaniu nowych zapisów mogą ten proces znacznie spowolnić, utrudniając walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Więcej informacji dla mediów:
Karolina Pawlik
Open Allies
Tel: +48 732 450 197
Mail: karolina.pawlik@fiberhost.com

[1] https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2021-r-,431.html