Brak zasięgu potrafi być frustrujący, szczególnie obecnie, gdy duża część naszego życia prywatnego, zawodowego i naszych relacji, jest prowadzona zdalnie. Posiadanie dobrego zasięgu oraz możliwość ciągłego kontaktu z bliskimi daje nam poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje spokój ducha. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik co robić, gdy niespodziewane, okresowe problemy z zasięgiem komórkowym negatywnie wpływają na nasze codzienne życie.


Czym jest wzmacniacz, wzmacniacz wifi i wzmacniacz GSM?


Wzmacniacz to urządzenie elektroniczne, które zwiększa napięcie, prąd lub moc sygnału. Wzmacniacze są stosowane w komunikacji bezprzewodowej i nadawaniu oraz we wszelkiego rodzaju sprzęcie audio. Roboczo możemy je podzielić na wzmacniacze słabych sygnałów lub wzmacniacze mocy.

Repeater wifi łączy się z siecią wifi bezprzewodowo, ponownie rozprowadzając sygnał. Jest to urządzenie przekaźnikowe, rozprowadzające sygnał na obszar naszego domu lub biura, w którym dotychczasowy sygnał generowany przez router, był niewystarczający. Czasem w miejscach o dużej powierzchni (np. dom wielopiętrowy) instaluje się więcej niż jeden repeater wifi.

Repeater GSM jest rodzajem dwukierunkowego wzmacniacza używanego do poprawy odbioru sygnału przez telefon komórkowy. Wzmacniacz sygnału komórkowego zazwyczaj składa się z niewielkiej anteny, która odbiera i nadaje sygnał z pobliskich wież komórkowych, kabli koncentrycznych, wzmacniacza sygnału i wewnętrznej anteny przekazującej sygnał po stronie użytkownika.


Czym jest zasięg komórkowy?


Zasięg komórkowy jest wyznaczony przez nasze oddalenie od najbliższej stacji bazowej, wyposażonej w anteny telefonii komórkowej, emitującej sygnał. Zasada jest relatywnie prosta – im bliżej anteny się znajdujemy, tym lepszym dysponujemy zasięgiem. Sygnał może oczywiście być zaburzony przez liczne czynniki – ukształtowanie terenu, ilość urządzeń korzystających w danym czasie z sieci czy wreszcie przez urządzenia zakłócające sygnał jak np. nielegalnie zainstalowane wzmacniacze zasięgu komórkowego.


Kiedy warto zastanowić się nad instalacją legalnego wzmacniacza sygnału?


Przede wszystkim należy pamiętać, że do legalnej instalacji wzmacniacza sygnału, uprawnione są określone podmioty. Po pierwsze, przepisy dopuszczają używanie wzmacniaczy sygnału przez operatorów telekomunikacyjnych. Po drugie, z legalnie zainstalowanego wzmacniacza mogą korzystać podmioty obrotu gospodarczego, które zawarły z operatorem stosowną umowę, uprawniającą do korzystania z konkretnego urządzenia (o określonych parametrach) w zdefiniowanym w umowie miejscu.

Instalacja wzmacniacza sygnału komórkowego może być przydatna w szczególności gdy prowadzimy własny biznes, a na terenie naszej działalności, w tym samym czasie, często przebywa duża ilość osób (np. jest to sklep wielkopowierzchniowy, hotel, hala sportowa, stadion), które mogą potrzebować dostępu do sieci w stabilnym, niezakłóconym standardzie.


Mam w domu słaby zasięg, czy mogę z tym coś zrobić?


Powodów niewystarczającego zasięgu komórkowego może być wiele. Źródłem może być zarówno niewystarczająca ilość stacji bazowych telefonii komórkowej w twojej okolicy, jak i smartfon z którego korzystasz. Okresowe spadki zasięgu komórkowego, z kolei, mogą się zdarzać w sytuacjach nadmiernego przeciążenia sieci – taką sytuację nazywamy „efektem sylwestra”. Podczas ostatniego wieczoru mijającego roku, wszyscy uczestnicy sylwestrowych imprez, dzwonią do siebie z noworocznym życzeniami w tym samym czasie, co skutkuje przeciążeniem sieci i brakiem możliwości wykonywania i odbierania połączeń.

Z podobną sytuacją możemy się spotkać latem w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna może nie mieścić, okresowego, zwiększonego ruchu w sieci. Do podobnej sytuacji dochodzi podczas lokalnej awarii prądu, gdy wszyscy użytkownicy nagle korzystają z internetu mobilnego, zamiast np. dostarczanego za pomocą światłowodu.

Bez względu na źródło problemu, wszystkie takie sytuacje, należy zgłaszać bezpośrednio do swojego operatora telekomunikacyjnego. Operatorzy modernizują swoje sieci w sposób ciągły, i jeśli odczuwasz braki w zasięgu niewykluczone, że niebawem zostaną one zniwelowane.


Mieszkam w centrum dużego miasta i zasięg spadł nagle, niedawno wymieniłem telefon na nowy, jaka może być przyczyna? Co wtedy mogę zrobić?


Okresowe pogorszenie jakości sieci również powinno być zgłoszone do operatora z którego usług korzystasz. Jeśli nie wystąpiły żadne z powyższych okoliczności, nie było również tymczasowej awarii po stronie operatora, źródłem zakłóceń może być nielegalnie zainstalowany wzmacniacz zasięgu komórkowego (tzw. repeater).


Wzmacniacz zasięgu? Mam w domu wzmacniacz wi-fi, czy to jest to samo?


Nie. Wzmacniacze wi-fi są bezpiecznymi oraz w pełni legalnymi urządzeniami, które mają poprawić jakość internetu stacjonarnego. Wzmacniacze zasięgu komórkowego (tzw. repeatery) są urządzeniami pośredniczącymi w transmisji sygnału radiowego, podnoszącymi jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon.

Ponadto, w przeciwieństwie do wzmacniacza wi-fi, nielegalny wzmacniacz zasięgu może zakłócić działanie telefonów komórkowych w promieniu wielu kilometrów.


Widziałem na aukcji internetowej wzmacniacz zasięgu komórkowego, czy mogę go kupić?


Dla konsumentów myląca może być powszechna i łatwa dostępność tego typu urządzeń na rynku. Jednak w świetle prawa, samodzielna, bez wiedzy operatora, instalacja repeaterów jest nielegalna. Takie działanie jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Minister Cyfryzacji w swoim rozporządzaniu (Dz.U. 2022 poz. 567) mówi wprost, że instalować takie urządzenia mogą wyłącznie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, lub pozostałe podmioty obrotu gospodarczego, po zawarciu stosownej umowy z operatorem.

W myśl wspomnianych przepisów bowiem, każdy może legalnie kupić repeater, co jednak absolutnie nie uprawnia posiadacza do jego samodzielnej instalacji.


Widziałem poradnik w internecie w którym powiedziano, że wzmacniacz realnie poprawił zasięg, czemu miałbym go nie stosować?


Przede wszystkim dlatego, że samodzielna instalacja wzmacniaczy sygnału komórkowego jest działaniem nielegalnym. Ponadto, nielegalne wzmacniacze sygnału co prawda poprawiają jakość sieci u swojego właściciela, ale prowadzą do zakłóceń lub wręcz całkowitego zaniku zasięgu w promieniu nawet do 20 km.

Samodzielnie instalując wzmacniacz zasięgu komórkowego nie tylko popełniasz przestępstwo, ale również poprawiasz swoją sytuację, kosztem innych osób.


Czy taki repeater da się wykryć? Kto przeprowadza takie kontrole?


Tak, po otrzymaniu zgłoszenia, operator telefonii komórkowej w razie wykrycia zakłóceń, może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu.

Może się okazać, że przyczyną zakłóceń może być nielegalnie zainstalowany repeater GSM, wpływający na jakość sieci w okolicy. W razie nieodnotowania nieprawidłowości, UKE może powiadomić o tym operatora, informując o konieczności budowy dodatkowej anteny.


Czy wszystkie repeatery GSM są nielegalne?


Nie. Określone podmioty mają wyłączne prawo do dysponowania takimi wzmacniaczami. Z prośbą o instalację repeatera możemy zwrócić się do operatora telekomunikacyjnego. W świetle prawa, właśnie przedsiębiorca telekomunikacyjny, może samemu zamontować odpowiednio skonfigurowany repeater.

Urządzenia instalowane przez operatorów telekomunikacyjnych działają na określonych, zarezerwowanych częstotliwościach, są certyfikowane i w pełni bezpieczne, nie powodując zakłóceń w działaniu innych urządzeń.


https://youtu.be/rzr2AzjxwuE
Kampania KIGEiT – STOP blokowaniu sygnału
Kampania KIGEiT – Nielegalne wzmacniacze sygnału komórkowego kradną zasięg