Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Pełna lista wniosków zarówno zawieszeń jak i kontyngentów jest dostępna na stronie internetowej Komisji (w portalu Europa) poświęconej unii celnej. W przypadku stwierdzenia, że dany towar objęty wnioskiem produkowany jest w Polsce należy skontaktować się z Wydziałem Środków Handlowych Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii  (WŚH DHiWM MRiT) z Panią Małgorzatą Miąsko (na adres poczty elektronicznej) w celu złożenia sprzeciwu. Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 9 listopada 2022r. Sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2022r. Pełną listę wniosków udostępnioną przez WŚH DHiWM MRiT znajdą Państwo <tutaj>. Zgodnie z tradycją opracowaliśmy dla Państwa wyciąg z listy zawierającej towary bez cła dla sektora elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz elektronikę dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyciąg ten znajdą Państwo <tutaj>. Pełny tekst Zawiadomienia skierowany do podmiotów gospodarczych na nową rundę wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne znajdą Państwo w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.

Sprawę w KIGEiT prowadzi Komitet Polityki handlowej (KPH). W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby konsultacji nasi eksperci są do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt na nasz adres poczty elektronicznej.