W dniu 20 października 2022 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się krajowa edycja Szczytu Cyfrowego – IGF Polska 2022. Organizatorem wydarzenia była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z NASK PIB, a także z lubelskimi władzami lokalnymi i uczelniami wyższymi.

W tym roku wydarzenie skupiło się m.in. na korzyściach płynących z rozwoju gospodarki cyfrowej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli. Poruszony został także temat zastosowania nowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Podczas paneli eksperci zastanawiali się nad dalszym rozwojem zawodowych kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem wymagań współczesnego rynku pracy.

Gościem panelu „Czas na cyfrową gospodarkę” był Prezes KIGEiT Stefan Kamiński. W swoim wystąpieniu zauważył, że dziś dysponujemy już kompletem technologii cyfrowych i sieciowych klasy przemysłowej (5G), które pozwalają na sprawne sterowanie systemem złożonym z milionów instalacji OZE, magazynów energii i innych odbiorników energii. Cyfryzacja systemu rozproszonego daje wyższe bezpieczeństwo energetyczne niż system oparty na wielkich elektrowniach. Patrząc na obecną sytuację w Ukrainie widać, jak ważną rzeczą jest doprowadzenie do sytuacji, w której energię będziemy mogli produkować w miejscu jej konsumpcji.

W swojej wypowiedzi podkreślił, że utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dołączenie do grona krajów wysokorozwiniętych wymaga realizacji 5-ciopunktowego programu:

  1. Przyspieszenia inwestycji w cyfryzację sieci elektroenergetycznych;
  2. Otworzenia rynku na masowe inwestycje prywatne w OZE i lokalne elektrolizery wodoru;
  3. Stworzenie preferencji dla inwestycji w produkcję OZE, osprzętu energo-elektronicznego, stacjonarnych i mobilnych magazynów energii, elektrolizerów, sprzętu i oprogramowania do realizacji automatyki sieciowej;
  4. Wykorzystania majątku i infrastruktury elektrowni węglowych do wielkoskalowej elektrolizy wodoru;
  5. Uruchomienie inwestycji w infrastrukturę rurociągów przystosowanych do przesyłania wodoru.

Głównym problemem polskiej transformacji energetyki jest opóźnienie wynikające z braku decyzji politycznych. Świadomość zagrożenia ekologicznego będzie rosła, więc nacisk społeczny oraz zewnętrzne otoczenie gospodarcze będzie rosło. Wymaga to więc przekierowania zasobów kapitałowych społeczeństwa na inwestycje w energetykę sieci lokalnej. Wspieranie inwestycji w produkcję energii elektrycznej z OZE powinno być połączone z polityką uwłaszczenia obywateli na sieciach nN z wykorzystaniem instytucji Obywatelskich Społeczności Energetycznych (OSE) zgodnie z dyrektywą 2019/944. Pozwoli to uruchomić drobny kapitał prywatny oraz cały potencjał przedsiębiorczości obywateli i społeczności lokalnych.
Transmisję z Panelu, wraz z wystąpieniem Prezesa KIGEiT, Stefana Kamińskiego, znajdą Państwo <tutaj>