Nadal poszukujemy firm/testerów, które pomogą nam przetestować nową usługę KIGEiT, przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń do 21 października 2022 roku lub do zapełnienia listy testerów. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Izba wkrótce będzie świadczyć odpłatne usługi z zakresu Monitorowania i prognozowania rynku. Jednak zanim to nastąpi poszukujemy 3 przedsiębiorców, którzy w ramach testowania usługi bezpłatnie i już teraz będą mogli skorzystać z naszej usługi, w zamian za poświęcony czas i współpracę z nami.

Przedsiębiorcy, którzy nieodpłatnie przetestują naszą nową usługę będą uprawnieni do wykorzystania w swojej działalności gospodarczej otrzymanych wyników z testowania z niej wynikających.

Dla jakiego Przedsiębiorstwa jest ta usługa?

Dla Przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego z sektora MŚP, które poszukują informacji z szeroko rozumianego sektora elektroniczno-elektrycznego.

Co otrzymają Przedsiębiorstwa?

  1. Dostęp do pulpitu BI z raportem ogólnym oraz dziedzinowym dotyczącym interesującego segmentu rynku.
  2. Raporty jak wyżej w formacie PDF, które może wykorzystać w swojej działalności B+R lub gospodarczej
  3. Opiekę konsultanta ze strony KIGEiT, który będzie pomagał w obsłudze raportów.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne w załączniku pn. Regulamin naboru MŚP/Testera.

Nabór trwa od dnia 26 września 2022 roku do dnia 5 października 2022 roku.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Aby wziąć udział w naborze należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań na adres: kigeit@kigeit.org.pl