W nawiązaniu do informacji o wejściu w życie wymogów dla wyświetlaczy elektronicznych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/341, przypominamy, że rozporządzenie określa  wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu i wprowadzania do użytku wyświetlaczy elektronicznych, w tym telewizorów, monitorów i cyfrowych wyświetlaczy przeznaczonych do przekazu treści. Rozporządzenie określa m. in. limity współczynnika efektywności energetycznej (EEI) dla wyświetlaczy o poszczególnych rozdzielczościach, a także maksymalne zużycie energii telewizorów, które mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Normy, określone przez to rozporządzenie, mają być wprowadzane dwustopniowo: pierwszy próg obowiązuje od 1 marca 2021 roku, podczas gdy drugi (wyższy) wejdzie w życie 1 marca 2023 roku. Określone w rozporządzeniu limity zależne są od takich danych jak powierzchnia ekranu, rozdzielczość oraz technologia, w której zostały wykonane i dotyczą mocy, w watach, w trybie włączenia w zwykłej konfiguracji w standardowym zakresie dynamicznym (SDR) – w rozporządzeniu nie ma mowy o poborze mocy w trybie HDR (więc nie ma żadnych norm dla maksymalnego poboru mocy w trybie HDR). Wydaje się, że rozporządzenie może dotknąć telewizory 8K, które aktualnie nie są objęte limitami, jednak od 1 marca 2023 roku będą je obowiązywały te same normy, co wyświetlacze o niższej rozdzielczości.

Prosimy zatem o zapoznanie się z ww. rozporządzeniem KE, szczególnie z załącznikiem II (tabela 1.), określającym obowiązujące wymogi ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych (telewizorów) i porównać je z parametrami produkowanych przez Państwa telewizorów. 

W przypadku pytań, wątpliwości czy potrzeby naszych działań (jako organizacji samorządu gospodarczego), prosimy o bezpośredni kontakt na nasz adres poczty elektronicznej gdrc@kigeit.org.plRozporządzenia dotyczące wymogów ekoprojektu dla telewizorów znajdą Państwo <tutaj> oraz <tutaj>. Natomiast więcej informacji dotyczących wymagań ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych, w tym telewizorów znajdą Państwo na stronie KE <tutaj>.