Projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 jest już procedowany w Sejmie RP. Uaktualniony projekt wraz z uzasadnieniem znajdą Państwo na stronie RCL . Przebieg dalszego procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu <tutaj>.

Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych na podstawie uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022–2024. Programy rządowe adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W planach jest wykorzystanie szybkiej ścieżki legislacyjnej, należy się spodziewać krótkiego terminu na złożenie wniosku o udzielenie pomocy.
Z uwagi na fakt, iż ze wsparcia skorzystać będą mogły wybrane sektory, przekazujemy informację jako istotną i wymagającą szybkich konsultacji.
Konsultacje zakończone.