Najlepsze praktyki i wiedza w pigułce – spotkanie dla specjalistów UR w Bielsku-Białej!

11 października w Hotelu Magnus Resort w Bielsku-Białej odbędzie się Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. To wydarzenie skierowane do specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, obywające się w konwencji jednodniowego spotkania, zawierającego aktualną wiedzę w pigułce. W skrócie – najlepsze praktyki, inspiracje oraz innowacje w branży UR.

To właśnie dziś najbardziej istotne w zakładzie produkcyjnym jest oszczędzanie, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej niezawodności eksploatowanych maszyn i urządzeń. Aktualizowanie wiedzy z zakresu UR umożliwia zwiększenie wydajności i optymalizację pracy. Możliwość aktualizowania wiedzy zapracowanym specjalistom dają cykliczne spotkania organizowane przez Axon Media. Konferencja w Bielsku-Białej odbędzie się w sprawdzonej od lat wykładowo-konsultacyjnej formule, poszerzonej o 26 stoisk wystawców, takich jak: Finder, Kärcher, Igus, C.C.Jensen, Atlas Copco, Tente i wielu innych. Część prelekcyjną zwieńczą praktyczne warsztaty techniczne, podczas których zostaną poruszone tematy dotyczące termowizyjnej i ultradźwiękowej detekcji oraz diagnostyki urządzeń i narzędzi Smart Automation usprawniających pracy. Udział w Konferencji, jak i warsztatach jest bezpłatny po wygodnej rejestracji online, dlatego warto skorzystać!

Wybrane tematy prelekcji:

 • Praktyczne narzędzia dla SUR, analiza opłacalności oraz metody zapewniające ciągłość pracy
 • System sterowania i nadzoru w elektroenergetyce
 • Wpływ filtracji w maszynach na koszty UR, zużycie energii i ślad węglowy
 • Czyszczenie suchym lodem, odkurzanie, odpylanie, mycie wysokociśnieniowe – dobór metody i właściwego urządzenia
 • Energooszczędne oświetlenie zakładów produkcyjnych
 • Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych bez przestoju produkcji
 • Wymagane prawem okresowe i specjalne przeglądy maszyn
 • Predykcja maszyn i kontrola procesów on-line
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Wzorcowanie wag i wzorców masy w przedsiębiorstwach

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie organizatora.
Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników. Dodatkowo w ramach wydarzenia przewidziany jest odbiór Imiennych Certyfikatów Uczestnictwa, przerwy kawowe oraz materiały informacyjne.


Z A P R A S Z A M Y    N A   K O N F E R E N C J Ę   T E C H N I C Z N Ą
ROZWIĄZANIA  INTRALOGISTYCZNE  I MAGAZYNOWE  – UDZIAŁ BEZPŁATNY
12 października 2022, Bielsko-Biała

W programie

• Usprawnianie procesów produkcyjnych za pomocą robotyzacji
• Zarządzanie mieszaną flotą pojazdów i bezpieczeństwem w intralogistyce
• Jak mobilny robot współpracujący zmieni oblicze zakładów produkcyjnych
• Automatyczne regały magazynowe – zwiększenie produktywności
• Video analityka, inteligentne systemy komunikacji głosowej dla poprawy bezpieczeństwa i jakości procesów w sektorze TSL
• Optymalizacja procesów logistycznych w oparciu o systemy wizyjne 3D
• Jakie korzyści przynosi technologia RFID? Kontrola i weryfikacja zasobów dzięki bramce logistycznej
• Rozwiązania identyfikacji, detekcji oraz pozycjonowania w nowoczesnych systemach intralogistycznych
• Projektowanie magazynu to nie tylko dobór systemów składowania
• Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako lokalne źródło zasilania gniazd produkcyjnych

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY

 • W ramach konferencji możliwe jest uczestnictwo w  jednych wybranych warsztatach technicznych
 • Warsztaty odbywają się tuż po części prelekcyjnej, zgodnie z programem wydarzenia
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników konferencji
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym warsztacie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym

WARSZTATY #1

Robot mobilny AMR – demonstracja działania i pokaz procesu przygotowania do pracy

Na warsztatach uczestnicy będą mogli wziąć udział w procesie przygotowania do pracy robota mobilnego AMR firmy OMRON, poznać z bliska jego budowę i funkcje. Uczestnicy przekonają się, że wdrożenie AMR do pracy w każdym zakładzie jest możliwe i nie wymaga zmian w infrastrukturze, a programowanie opiera się na intuicyjnych i łatwych w zastosowaniu narzędziach software’owych.

Główne zagadnienia

 • Zapoznanie z budową robota AMR OMRON LD
 • Zapoznanie z środowiskiem programowym
 • Pierwsze kroki w konfiguracji robota do jazdy
 • Planowanie zadań i monitorowanie położenia robota

Szczegóły nt. warsztatów znajda Państwo tutaj.