Komisja Europejska opublikowała kurs online składający się z siedmiu modułów, które opisują podstawowe aspekty instrumentów ochrony handlu (TDI) dla codziennej działalności MŚP. Moduły te powinny pomóc MŚP w poruszaniu się po różnych aspektach postępowań w sprawie ochrony handlu. Publikacja została przetłumaczona na 23 wersje językowe UE, które są obecnie dostępne w Internecie. Materiał (w języku polskim) mogą Państwo pobrać <tutaj>.