Izba w imieniu KlastER zaprasza na cykl wykładów eksperckich, które wygłoszą m.in. Michał Kurtyka, Ireneusz Zyska, Rafał Gawin, Piotr Naimski czy Jerzy Buzek. Pod szyldem „Wizje Nowej Energetyki” największe autorytety przedstawią autorskie koncepcje rozwoju branży, diagnozy stanu obecnego i rekomendacje przyszłych działań.
Bezpłatne prelekcje i dyskusje, od 15 września 2022r. w każdy czwartek w formule online, o fundamentalnych problemach polskiej energetyki i gospodarki.
Harmonogram kolejnych wystąpień znajduje się w załączeniu do wiadomości.
Organizator prosi o wcześniejszą rejestrację <tutaj>.
Jednocześnie Organizator prosi o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej na temat inicjatyw podejmowanych w ramach projektu KlastER takich jak:
  • Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej,
  • czasopismo „Energetyka Rozproszona”,
  • strona internetowa www.energetyka-rozproszona.pl.

Przeprowadzenie ankiety jest jednym z zaplanowanych w projekcie działań, których celem jest ocena wypracowanych w nim rozwiązań. Wypełnienie ankiety pomoże nam więc zarówno zebrać potrzebne informacje, jak i spełnić wymagania projektowe. Link do ankiety:

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której formularz będzie aktywny do 28 sierpnia 2022r.