Nadal poszukujemy firm/testerów, które pomogą nam przetestować nową usługę KIGEiT, przedłużamy przyjmowanie zgłoszeń do 31 sierpnia 2022 roku lub do zapełnienia listy testerów. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Przedsiębiorcy, którzy nieodpłatnie przetestują naszą nową usługę doradczą mogą wykorzystać w swojej działalności gospodarczej otrzymane wyniki z testowania –  wynikające z usługi doradztwa.

Dla jakiego Przedsiębiorstwa jest ta usługa?

Dla wszystkich Przedsiębiorstw, które importują i sprzedają sprzęt elektroniczny, który może służyć do kopiowania lub utrwalania utworów podlegających prawom autorskim.

Jaką usługę będziemy świadczyć?

Izba wkrótce będzie świadczyć odpłatne usługi doradcze w zakresie zobowiązań prawnoautorskich (tzw. opłaty od czystych nośników). Jednak zanim to nastąpi poszukujemy 3 przedsiębiorców, którzy w ramach testowania usługi bezpłatnie i już teraz będą mogli z niej skorzystać, w zamian za  poświęcony czas i współpracę z naszym Ekspertem.

Co otrzymają Przedsiębiorstwa w ramach testów?

  1. Pomoc w zdefiniowaniu swojego statusu w kontekście ewentualności realizacji ustawowego obowiązku naliczania i odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników.
  2. W zależności od w/w statusu:
    • pomoc w prawidłowym naliczeniu i odprowadzeniu opłat,
    • informację, że firma nie jest zobowiązana do odprowadzania opłat,
  1. Płatnicy czynni (Przedsiębiorstwa, które już opłatę odprowadzają) otrzymają weryfikację prawidłowości naliczania i odprowadzania opłat za wskazany przez siebie okres, jednakże nie dłuższy niż do 5 lat wstecz.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne w załączniku pnRegulamin naboru MŚP/Testera.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w naborze należy przesłać wypełnionyformularz zgłoszeniowywraz z podpisanym Oświadczeniem o braku powiązań na adres: kigeit@kigeit.org.pl

Na dodatkowe pytania odpowiada:

Kierownik projektu Izabela Felińska, napisz e-mail.