Izba otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (WPL MC nr 191).
Rozporządzenie ma na celu określenie  szczegółowego przeznaczenia, warunków i tryub udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach inwestycji C1.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia 25 sierpnia 2022 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych(SOT).