Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej, które odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 12:00 w formie wideokonferencji.

Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostały przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.